Reis.

06 de gener 2008

els reis, els reis...
que tots són vells...
porten barretina vermella
i el nas vermell.