Interessant vetllada... a la Pedrera...

09 d’octubre 2009Divertit de veure els trucatges d'un temps en que tot era manual.. falta la música.. en aquest cas era el Quartet Brossa.