el preu de la salut..

19 de juny 2009

l'altre dia al tren una dona xerrava amb l'administrador de la finca d'on és llogatera..
s'havia saltat una reunió de la comunitat de veïns, perquè el tema no li interessava gaire...
com la noia de l'altre cantó era coneguda seva va començar a explicar el que passava fent estensiva la seva indignació a tots els viatgers...
Que havien de pintar el pati de llums... i resulta que havien vist que hi ha un tub d'amiant que caldria treure.. però que era molt car... uns 3000 euros i que no es podia fer.. per això.. perquè al ser 10 veïns els tocaria a 300 euros cadascú i eren molts diners...
ai.. no vull afegir res més... crec que no cal...